Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Registrere

Registrere opptaksforhold automatisk (Scenegjenkjenning) Still inn modusvelgeren på 1 (Intelligent autojustering). Rett kameraet mot motivet. 2 Hvis kameraet gjenkjenner scenen, vises et ikon for scenegjenkjenning, (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro) eller (Portrett) på LCD-skjermen. 3 Ikon for scenegjenkjenning Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet, og ta deretter bildene.

zTa to bilder med forskjellige innstillinger og velge det du liker Trykk på MENU-knappen, og velg deretter (Scenegjenkjenning) t (Avansert) med v/V/b/B på kontrollknappen. Når kameraet gjenkjenner en scene det er vanskelig å fotografere ( (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys)), endrer det innstillingene som følger, og tar to bilder med ulike effekter. Første bilde Tatt i Sakte synk-modus Tatt i Sakte synk-modus ved å bruke det ansiktet som er best belyst av blitsen som referanse Tatt i Sakte synk-modus Tatt med blits Tatt ved å bruke det ansiktet som er best belyst av blitsen som referanse Andre bilde Tatt med økt følsomhet for å motvirke uskarpheter Tatt med økt følsomhet ved å bruke det ansiktet som er best belyst av blitsen som referanse for å motvirke uskarpheter Tatt med en lavere lukkerhastighet og uforandret følsomhet Tatt med justert bakgrunnslysstyrke og kontrast (DROplus) Tatt med justert lysstyrke og kontrast for ansikt og bakgrunn (DROplus) Ved opptak med Scenegjenkjenning innstilt på [Avansert], tar kameraet automatisk to bilder når det gjenkjenner (Portrett). Et bilde uten lukkede øyne vil automatisk velges, vises og lagres. Bruke opptaksfunksjoner 21 NO