Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Velge en blitsmodus 1

Velge en blitsmodus 1 Merknader Endre skjermbildet 1 24 NO Trykk på (Blits) på kontrollknappen, velg deretter den ønskede modusen med b/B t z. (Autoblits): Blinker når lyset er utilstrekkelig, eller i motlys. (Blits på): Blitsen kommer alltid på. (Sakte synkroniser. (blits på)): Blitsen kommer alltid på. Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises klart. (Blits av): Blitsen virker ikke. • [Blits på] og [Sakte synkroniser. (blits på)] er ikke tilgjengelige når kameraet er i intelligent autojusteringsmodus. • Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i serie- eller eksponeringsgruppemodus. Trykk på DISP (skjermvisning) på kontrollknappen, velg deretter den ønskede modusen med v/V. (Lyst og kun bilde): Øker lysstyrken på skjermen og viser kun bilder. (Lyst og Histogram): Øker lysstyrken på skjermen og fremstiller bildelysstyrken som en kurve. (Lyst): Øker lysstyrken på skjermen og viser informasjonen. (Normal): Setter lysstyrken på skjermen til standardverdien og viser informasjonen. zHistogram- og lysstyrkeinnstillinger Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. • Hvis du viser bilder i skarpt utelys, må du oppjustere lysstyrken på skjermen. Under slike forhold kan imidlertid batteristrømmen reduseres fortere.

Velge bildestørrelse som passer til bruken Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde. Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas. Velg den bildestørrelsen som passer med den måten du vil vise bildene dine på. 1 Trykk på MENU-knappen. 2 Velg (Bildestørr.) med v/V/b/ B på kontrollknappen t ønsket størrelse t z. MENU-knapp Bildestørrelse Retningslinjer for bruk Antall bilder Skrive ut (4000×3000) For utskrifter med format på opptil A3+ Færre (3264×2448) For utskrifter med format på opptil A3 Fin Bruke opptaksfunksjoner (2592×1944) For utskrifter med format på opptil A4 (2048×1536) For utskrifter med format på opptil L/2L (640×480) For e-postvedlegg (4000×2672) Bildeforhold 3:2, som for fotoutskrifter og postkort Flere Færre Grov Fin (4000×2248) For visning på en TV med høy oppløsning. Færre Fin (1920×1080) Flere Grov Merk • Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret. 25 NO