Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Ta opp film 1 2 3 x Vise

Ta opp film 1 2 3 x Vise film 2 Trykk på z. Knapp z Pause B b V x Bildestørrelse Filmbildestørrelse 28 NO Still inn modusvelgeren på (Filmmodus). Trykk lukkerknappen helt ned for å begynne opptaket. Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å stoppe opptaket. 1 Trykk på knappen (avspilling) og trykk på B (neste)/b (forrige) på kontrollknappen for å velge en film å vise. Avspillingsfunksjon Hurtig foroverspoling Hurtig bakoverspoling Viser volumkontrollskjermbildet. Juster volumet med v/V. Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo jevnere blir det avspilte bildet. Gjennomsnittlig overføringshastighet Retningslinjer for bruk 1280×720 (fin) 9 Mbps Ta opp film med høyeste kvalitet for visning på HDTV 1280×720 (standard) 6 Mbps Ta opp film med standardkvalitet for visning på HDTV VGA 3 Mbps Ta opp med en bildestørrelse som egner seg for opplasting til web

x Maksimum opptakstid Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale tiden for alle filmfiler. Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter. (Enheter: time : minutt : sekund) Kapasitet Internminne "Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet Størrelse Ca. 11 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 1280×720 (fin) – 0:03:00 0:06:40 0:13:50 0:28:30 0:56:20 1:53:50 3:51:40 1280×720 (standard) – 0:04:30 0:09:50 0:20:20 0:41:30 1:22:10 2:46:10 5:38:00 VGA 0:00:10 0:09:20 0:19:50 0:40:50 1:23:20 2:44:30 5:32:30 11:16:10 Merknader • Opptakstiden kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene. • Den kontinuerlige opptakstiden varierer med opptaksforholdene (temperaturen osv.). • Film med en størrelse som er stilt inn på [1280×720] kan bare tas opp på en "Memory Stick PRO Duo". Bruke opptaksfunksjoner 29 NO