Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Lar deg velge

Lar deg velge visningsformat for visning av flere bilder når du bruker "Memory Stick Duo". Velge skjermformat (Visningsmodus) Trykk på knappen (avspilling) 1 for å vise et bilde, og trykk deretter på knappen MENU. Velg (Visningsmodus) med 2 v/V/b/B på kontrollknappen t ønsket modus t z. (Datovisning): Viser bilder sortert etter dato. Merk 32 NO MENU-knapp (Hendelsesvisning): Analyserer datoene, bildene og hyppigheten, og organiserer bildene automatisk i grupper og viser dem. (Favoritter): Viser bilder registrert som Favoritter. (Mappevisning): Viser og organiserer bilder i mapper. • Når du ikke kan spille av bilder som er tatt med et annet kamera, kan du vise bildene i [Mappevisning].

Slette bilder Slette bilder 1 Trykk på knappen (avspilling) for å vise et bilde, og trykk deretter på knappen (Slett). 2 Trykk på v/V på kontrollknappen for å velge den ønskede innstillingen. (Slett)-knappen Alle bilder i datoområdet: Du kan slette alle bildene i det viste datointervallet. MENU-knapp Avhengig av visningsmodusen vil dette elementet være [Alt i denne mappen] eller [Alle i hendelsen]. Flere bilder: Du kan velge og slette flere bilder. Velg bildene, trykk på z, og trykk deretter på knappen MENU for å slette. Dette bildet: Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket. Avslutt: Avbryter slettingen. Slette bilder 33 NO