Views
3 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Viser tilgjengelige

Viser tilgjengelige funksjoner for enkel innstilling når kameraet er i opptaks- eller avspillingsmodus. Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på Bruke MENU-elementene skjermen. Velg til standardinnstillingen. Trykk på MENU-knappen for å 1 vise menyskjermbildet. Velg det ønskede 2 menyelementet med v/V/b/B på kontrollknappen. Under avspilling må du bekrefte ved å trykke på z. 3 x MENU i opptaksmodus Element Beskrivelse Filmopptaksmodus Bildestørr. Stiller inn bildestørrelsen. REC-modus EV (–2,0EV til +2,0EV) ISO Velger en lysfølsomhet. 42 NO (Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [Initialiser] for å initialisere innstillingene Trykk på MENU-knappen for å slå av menyskjermbildet. Endrer innstillingene i henhold til filmscenemodusen. ( Auto/ Høy følsomhet/ Under vann) ( / / / / / / / ) ( 1280×720 (fin)/ 1280×720 (standard)/ VGA) Velger kontinuerlig opptaksmetode. ( Normal/ Serie/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±1,0EV) Justerer eksponeringen manuelt. (Auto/ISO 80 til ISO 3200) MENU-knapp

Element Hvitbalanse Hvitbalanse under vann Fokus Målemodus Scenegjenkjenning Smilfølsomhet Ansiktsregistrering Blitsnivå Lukkede øyne-reduksjon Rødøyered. DRO Fargemodus SteadyShot (Innst.) Beskrivelse Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. ( Auto/ Dagslys/ Overskyet/ Fluorescerende lys 1, Fluorescerende lys 2, Fluorescerende lys 3/n Hvitglødende/ Blits) Justerer fargene ved opptak under vann. ( Auto/ Under vann 1, Under vann 2) Skifter fokuseringsmetode. ( Multi-AF/ Senter-AF/ Punkt-AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/ 7.0 m/ ) Stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å gi riktig eksponering. ( Multi/ Senter/ Punkt) Oppdager automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet. ( Auto/ Avansert) Stiller inn følsomhetsnivået for smilregistrering. ( Stort smil/ Normalt smil/ Svakt smil) Velger det motivet som skal prioriteres for justering av fokus ved bruk av ansiktsregistrering. ( Av/ Auto/ Barneprioritet/ Voksenprioritet) Justerer mengden blitslys. ( / Standard/ ) Stiller inn funksjonen Lukkede øyne-reduksjon. ( Auto/ Av) Stilles inn for å redusere problemet med røde øyne. ( Auto/ På/ Av) Optimaliserer lysstyrken og kontrasten. ( Av/ DRO standard/ DRO plus) Endrer livligheten i bildet eller legger til spesialeffekter. ( Normal/ Livlig/ Bruntone/ S/HV) Velger bildestabiliseringsmodus. ( Opptak/ Fortsett/ Av) Endrer kamerainnstillingene. Endre kamerainnstillinger 43 NO