Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Bemærkninger om brug af

Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 6 Kom i gang ............................................................................... 8 Kontrol af det medfølgende tilbehør .......................................................... 8 Identifikation af kameraets dele.................................................................9 Opladning af batteriet..............................................................................10 Indsættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (sælges separat) .......... 12 Indstilling af uret ......................................................................................14 Optagelse/visning af billeder ............................ 16 Optagelse af billeder ............................................................................... 16 Visning af billeder ....................................................................................17 Brug af optagefunktioner ........................................................ 18 Minimal visning af indikatorer (Nem optagelse) ......................................18 Automatisk registrering og optagelse af smil (Smiludløser) .................... 19 Automatisk registrering af optageforholdene (Scenegenkendelse)........ 20 Fokusering på motivets ansigt (Registrering af ansigter)........................ 22 Optagelse af nærbilleder (Makro) ...........................................................23 Brug af selvudløser..................................................................................23 Valg af en blitztilstand..............................................................................24 Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 24 Valg af billedformat i henhold til brug...................................................... 25 Brug af den optagetilstand der passer til motivet (Valg af motiv) ...........26 Optagelse af film......................................................................................28 Brug af visningsfunktioner .................................................... 30 Visning af et forstørret billede (Afspilningszoom) ....................................30 Søgning efter et billede (Billedindeks).....................................................30 Visning af stillbilleder med musik (Diasshow) ......................................... 31 Valg af visningsformat (Visningstilstand)................................................. 32 4 DK Indholdsfortegnelse

Sletning af billeder ....................................................................... 33 Sletning af billeder................................................................................... 33 Sletning af alle billeder (Format) ............................................................. 34 Tilslutning til andet udstyr ...................................................... 35 Visning af billeder på et tv....................................................................... 35 Udskrivning af stillbilleder ....................................................................... 35 Brug af kameraet med en computer ....................................................... 37 Ændring af kameraindstillingerne ...................................... 41 Ændring af funktionslyde ........................................................................ 41 Brug af MENU-punkterne ........................................................................ 42 Brug af (Indstillinger)-punkterne ....................................................... 45 Andet .................................................................................................... 48 Liste over ikoner der vises på skærmen ................................................. 48 Lær mere om kameraet ("Cyber-shot Håndbog").................................... 51 Fejlfinding ................................................................................................ 52 Forsigtig................................................................................................... 55 Specifikationer......................................................................................... 56 5 DK