Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Opladning af batteriet 1

Opladning af batteriet 1 Indsæt batteriet i batteriopladeren. • Du kan foretage opladning af batteriet, selvom det er delvist opladet. Kom i gang 2 Tilslut batteriopladeren til en stikkontakt i væggen. Hvis du fortsætter med at oplade batteriet i cirka en time efter at CHARGE-lampen slukker, holder opladningen en lille smule længere (fuld opladning). For kunder i USA og Canada Stik Batteri CHARGE-indikator Tændt: Oplader Slukket: Opladning afsluttet (normal opladning) CHARGE-indikator For kunder i andre lande/regioner end USA og Canada Netledning CHARGE-indikator 3 Når opladningen er afsluttet, skal du frakoble batteriopladeren. 10 DK

x Opladningstid Fuld opladningstid Ca. 330 min. Normal opladningstid Ca. 270 min. Bemærkninger • I tabellen ovenfor vises den tid, der behøves for at oplade et fuldstændigt opbrugt batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne. • Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt. • Når opladningen er afsluttet, skal netledningen afbrydes fra stikkontakten i væggen, og batteriet skal fjernes fra batteriopladeren. • Sørg for at anvende batteriet eller den originale Sony batterioplader. x Batteritid og antallet af billeder du kan optage/vise Optagelse af stillbilleder Visning af stillbilleder Batteriets levetid (min.) Antal billeder DSC-W290 Ca. 150 Ca. 300 DSC-W270/W275 Ca. 165 Ca. 330 DSC-W290 Ca. 340 Ca. 6800 DSC-W270/W275 Ca. 400 Ca. 8000 Kom i gang Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Bemærk • Batteriets levetid og antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af kameraindstillingerne. zBrug af kameraet i udlandet Du kan anvende kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K lysnetadapteren (sælges separat) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V AC, 50/60 Hz. Du skal ikke bruge en elektronisk transformer (rejseomformer). Det kan forårsage en funktionsfejl. 11 DK