Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Indsættelse af

Indsættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (sælges separat) 1 Åbn dækslet. Kom i gang 2 Indsæt "Memory Stick Duo" (sælges separat). Indsæt "Memory Stick Duo" med terminalsiden mod objektivet indtil den klikker på plads. 3 Indsæt batteriet. Indsæt batteriet, mens du trykker batteriudløser-mekanismen i pilens retning. 4 Luk dækslet. 12 DK

x Anvendelig "Memory Stick" "Memory Stick Duo" Du kan også bruge en "Memory Stick PRO Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo" med dette kamera. For yderligere oplysninger om antallet af billeder/tid, der kan optages, se side 26, 29. Andre typer "Memory Stick" eller hukommelseskort er ikke kompatible med kameraet. "Memory Stick" Du kan ikke bruge en "Memory Stick" med dette kamera. x Når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo" Billederne gemmes i kameraets interne hukommelse (cirka 11 MB). For at kopiere billeder fra den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo" skal du indsætte "Memory Stick Duo" i kameraet, og derefter trykke på MENU t (Indstillinger) t ("Memory Stick"-værktøj) t [Kopier]. x Sådan fjernes batteriet Batteriudløser-mekanisme Kom i gang x Sådan fjernes "Memory Stick Duo" Aktivitetslampe Skub batteriudløser-mekanismen til batteriet. Pas på ikke at tabe batteriet. x Kontrol af den resterende batteriopladning Der vises en indikator for resterende opladning oppe til venstre på LCDskærmen. Bemærk Sørg for, at aktivitetslampen ikke lyser, og tryk så "Memory Stick Duo" ind én gang. • Fjern aldrig "Memory Stick Duo"/batteri mens aktivitetslampen er tændt. Dette kan muligvis beskadige data i "Memory Stick Duo"/den interne hukommelse. Høj Bemærkninger Lav • Det tager cirka et minut, før den korrekte indikator for resterende opladning vises. • Indikatoren for resterende opladning er muligvis ikke korrekt under visse forhold. • Hvis NP-FG1-batteriet (sælges separat) anvendes, vises minutdisplayet også efter indikatoren for resterende opladning. • Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Når driftstiden pr. opladning forringes betydeligt, er det nødvendigt at udskifte batteriet. Anskaf et nyt batteri. • Hvis kameraet forbliver tændt, og du ikke udfører betjeninger på kameraet i cirka tre minutter, slukker kameraet automatisk (automatisk strømbesparende funktion). 13 DK