Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Indstilling af uret 1

Indstilling af uret 1 Tryk på ON/OFF (Strøm)- knappen. Kameraet tændes. • Det kan tage tid, før kameraet tændes, og betjening er mulig. Kom i gang 14 DK ON/OFF (Strøm)-knap Vælg et indstillingspunkt 2 med v/V på kontrolknappen og tryk derefter på z. Dato-/tidsformat: Vælg formatet for visning af dato og klokkeslæt. Sommertid: Vælg sommertid til/fra. Dato og tid: Indstiller datoen og klokkeslættet. Kontrolknap Indstil den numeriske værdi og de ønskede indstillinger 3 med v/V/b/B, og tryk derefter på z. • Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM. 4 Vælg [Gå til næste], og tryk på z.

5 Vælg det ønskede område med b/B på kontrolknappen, tryk derefter på z. 6 Vælg [OK], og tryk på z. Kom i gang Bemærk • Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på CD-ROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på. x Indstilling af datoen og klokkeslættet igen Tryk på MENU-knappen, og tryk derefter på (Indstillinger) t (Indstillinger af ur) (side 47). 15 DK