Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Optagelse/visning af

Optagelse/visning af billeder Optagelse af billeder 1 Indstil kameraet til (Intelligent autojustering), og tryk derefter på ON/OFF (Strøm)-knappen. For at optage film skal du indstille funktionsvælgeren til (Filmtilstand) (side 28). Optagelse/visning af billeder 2 3 Hold kameraet stille som vist på illustrationen. • Tryk på T-knappen for at zoome ind, på W-knappen for at zoome ud. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. vises for at angive, at SteadyShot er aktiveret. Når billedet er fokuseret, lyder der et bip, og z-indikatoren lyser. Den korteste optageafstand er cirka 10 cm (W)/50 cm (T) (fra objektivet). ON/OFF (Strøm)- knap W/T (zoom)-knap Udløserknap Funktionsvælger Symbol for SteadyShot AE/AFlås 4 Tryk udløserknappen helt ned. Billedet optages. 16 DK

Visning af billeder 1 Tryk på (Afspil)-knappen. Det sidst optagede billede vises. • Når billeder på "Memory Stick Duo", der er optaget med andre kameraer, ikke kan afspilles på dette kamera, kan du vise billederne i [Mappevisning] (side 32). x Valg af næste/forrige billede Vælg et billede med B (næste)/b (forrige) på kontrolknappen. (Afspil)-knap Kontrolknap Optagelse/visning af billeder x Sletning af et billede 1 Tryk på (Slet)-knappen. 2 Vælg [Dette bil.] med v på kontrolknappen og tryk derefter på z. x Vend tilbage til optagelse af billeder Tryk udløserknappen halvvejs ned. x Slukning af kameraet Tryk på ON/OFF (Strøm)-knappen. Kontrolknap (Slet)-knap 17 DK