Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Brug af optagefunktioner

Brug af optagefunktioner Minimal visning af indikatorer (Nem optagelse) Denne tilstand reducerer det minimale antal indstillinger. Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se. 1 Indstil funktionsvælgeren til (Nem optagelse). Handling Sådan foretages ændringer Selvudløser Tryk på på kontrolknappen t Vælg [Selvudløser 10sek] eller [Selvudløser fra]. Billedformat Tryk på MENU t Vælg [Stort] eller [Lille] fra [Billedformat]. Blitz Tryk på på kontrolknappen t Vælg [Automatisk blitz] eller [Blitz fra]/ Tryk på MENU t [Blitz] t Vælg [Auto] eller [Fra]. zOm Nem visning-tilstand Når du trykker på (Afspil)-knappen med funktionsvælgeren indstillet til (Nem optagelse), bliver teksten på afspilningsskærmen større og nemmere at se. Endvidere er de funktioner der kan anvendes begrænset. (Slet)-knap: Du kan slette det aktuelt viste billede. Vælg [OK] t z. MENU-knap: Du kan slette det aktuelt viste billede med [Slet enkelt billede] og slette alle billeder i en mappe med [Slet alle billeder]. 18 DK

Automatisk registrering og optagelse af smil (Smiludløser) 1 Tryk på (Smil)-knappen. 2 Vent mens der registreres et smil. Når smileniveauet overstiger b-punktet på indikatoren, optager kameraet automatisk billeder. Når du trykker på (Smil)- knappen igen, afsluttes Smiludløser. • Selv hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser, optager kameraet billedet og vender derefter tilbage til Smiludløsertilstanden. (Smil)-knap Registrering af ansigter-ramme Indikator for følsomhed for smilregistrering Brug af optagefunktioner zTips til bedre optagelser af smil 1 Undlad at dække øjnene med pandehåret. 2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det så vandret som muligt. Registreringsprocenten er højere, når øjnene knibes sammen. 3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis man kan se tænderne. 19 DK