Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Automatisk registrering

Automatisk registrering af optageforholdene (Scenegenkendelse) Indstil funktionsvælgeren til 1 (Intelligent autojustering). Ret kameraet mod motivet. 2 Når kameraet genkender en scene, vises der et Scenegenkendelsesikon, (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro) eller (Portræt) på LCD-skærmen. Ikon for Scenegenkendelse Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på motivet 3 og optag derefter billeder.

zSådan kan du optage to billeder med forskellige indstillinger, og vælge det du kan lide Tryk på MENU-knappen, vælg derefter (Scenegenkendelse) t (Avanceret) med v/V/b/B på kontrolknappen. Når kameraet genkender en scene, der er svær at optage ( (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt)), skifter det indstillingerne som følger og optager to billeder med forskellige effekter. Første billede Optages i Langsom synkrotilstand Optages i Langsom synkrotilstand med det ansigt, der er bedst oplyst af blitzen som reference Optages i Langsom synkrotilstand Optages med brug af blitzen Optages med det ansigt, som er bedst oplyst af blitzen som reference Andet billede Optages med forøget følsomhed for at reducere slør Optages med den forøgede følsomhed med det ansigt, der er bedst oplyst af blitzen, som reference for at reducere slør Optages med en langsommere lukkertid og uden forøget følsomhed Optages med justeret baggrundslysstyrke og kontrast (DROplus) Optages med justeret ansigts- og baggrundslysstyrke og kontrast (DROplus) Når du optager med Scenegenkendelse indstillet til [Avanceret], optager kameraet automatisk to billeder, når der genkendes (Portræt). Der vælges, vises og gemmes automatisk et billede uden lukkede øjne. Brug af optagefunktioner 21 DK