Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Giver dig mulighed for

Giver dig mulighed for at vælge visningsformatet for visning af flere billeder, når du anvender "Memory Stick Duo". Valg af visningsformat (Visningstilstand) Tryk på (Afspil)-knappen for at 1 vise et billede, tryk derefter på MENU-knappen. Vælg (Visningstilstand) 2 med v/V/b/B på kontrolknappen t ønsket tilstand t z. (Datovisning): Viser billeder efter dato. Bemærk 32 DK MENU-knap (Vis. af Begivenh.): Analyserer datoernes optagelser og hyppigheden, inddeler automatisk billederne i grupper og viser dem. (Favoritter): Viser billeder der er registreret som Favoritter. (Mappevisning): Viser og inddeler billeder ved hjælp af mapper. • Når du ikke kan afspille billeder, der er optaget med andre kameraer, kan du se billederne i [Mappevisning].

Sletning af billeder Sletning af billeder 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at vise et billede, tryk derefter på (Slet)-knappen. 2 Tryk på v/V på kontrolknappen for at vælge den ønskede indstilling. (Slet)-knap Alle billeder i datointerval: Du kan slette alle billeder i det viste datoområde. MENU-knap Afhængigt af Visningstilstanden er dette punkt enten [Alle i denne mappe] eller [Alle i Begivenh.]. Flere billeder: Du kan vælge og slette flere billeder. Vælg billederne, tryk på z, og tryk derefter på MENU-knappen for at slette. Dette bil.: Du kan slette det aktuelt viste billede. Afslut: Annullerer sletningen. Sletning af billeder 33 DK