Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

x Brug af kameraet med

x Brug af kameraet med din Macintosh computer Du kan kopiere billeder til Macintosh-computeren. Men "PMB" er ikke kompatibel. Når du har eksporteret billeder til "Memory Stick Duo", kan du se dem i [Mappevisning]. Du kan installere "Music Transfer" på din Macintosh-computer. Anbefalet computermiljø Følgende miljø anbefales til en computer, der sluttes til kameraet. Anbefalet miljø for import af billeder Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5) USB-jackstik: Medfølger som standard Anbefalet miljø for anvendelse af "Music Transfer" Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS X (v10.3 til v10.5) Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB eller mere anbefales.) Harddisk (Nødvendig diskplads til installationen): Cirka 50 MB 40 DK

Ændring af kameraindstillingerne Ændring af funktionslyde Du kan indstille den lyd, der afgives, når du anvender kameraet. 1 Tryk på MENU-knappen. 2 Vælg (Indstillinger) med V på kontrolknappen, og tryk derefter på z. MENU-knap 3 Vælg (Primære indstill.) med v/V/b/B på kontrolknappen, tryk derefter på [Bip] t ønsket tilstand t z. Lukker: Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen. Høj/Lav: Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/udløserknappen. Hvis du ønsker at skrue ned for lydstyrken, skal du vælge [Lav]. Fra: Slår bip/lukkerlyden fra. Ændring af kameraindstillingerne 41 DK