Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Norvégien

Viser de funktioner der

Viser de funktioner der er til rådighed for nem indstilling, når kameraet er i optage- eller afspilningstilstand. Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises Brug af MENU-punkterne på skærmen. Vælg indstillingerne til standardindstillingen. 1 Vælg det ønskede menupunkt 2 med v/V/b/B på kontrolknappen. Under afspilning, bekræft ved at trykke på z under afspilning. 3 x MENU i optagetilstand Menupunkt Beskrivelse Filmoptagelsestilstand Billedformat Indstiller billedformatet. Opt.funkt. EV (–2,0EV til +2,0EV) ISO Vælger lysfølsomheden. 42 DK (Indstillinger) t [Primære indstill.] t [Initialiser] for at initialisere Tryk på MENU-knappen for at vise Menuskærmen. Tryk på MENU-knappen for at slå Menuskærmen fra. Ændrer indstillingerne i henhold til filmtilstanden. ( Auto/ Høj følsomhed/ Under vandet) ( / / / / / / / ) ( 1280×720(Fin)/ 1280×720(Standard)/ VGA) Vælger den kontinuerlige optagemetode. ( Normal/ Serieoptagelse/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±1,0EV) Justerer manuelt eksponeringen. (Auto/ISO 80 til ISO 3200) MENU-knap

Menupunkt Hvidbalance Hvidbalance under vandet Fokus Lysmålermetode Scenegenkendelse Følsomhed for smilregist. Registrering af ansigter Blitzniveau Reduktion af lukkede øjne Rødøjereduktion DRO Farvetilstand SteadyShot (Indstillinger) Beskrivelse Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. ( Auto/ Dagslys/ Skyet/ Fluorescerende lys 1, Fluorescerende lys 2, Fluorescerende lys 3/n Skinnende/ Blitz) Justerer farverne ved optagelse under vand. ( Auto/ Under vandet 1, Under vandet 2) Ændrer fokuseringsmetoden. ( Multi-AF/ Center-AF/ Spot - AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/ 7.0 m/ ) Indstiller på hvilken del af motivet eksponeringen skal bestemmes. ( Multi/ Center/ Spot) Registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet. ( Auto/ Avanceret) Indstiller følsomhedsniveauet for smilregistrering. ( Stort smil/ Normalt smil/ Lille smil) Vælger det prioriterede motiv som fokus justeres efter, når du anvender ansigtsregistrering. ( Fra/ Auto/ Prioriter børn/ Prioriter voksne) Justerer mængden af blitzlys. ( / Standard/ ) Indstiller Reduktion af lukkede øjne-funktionen. ( Auto/ Fra) Indstilles for at reducere problemet med røde øjne. ( Auto/ Til/ Fra) Optimerer lysstyrken og kontrasten. ( Fra/ DRO standard/ DRO plus) Ændrer graden af billedets skarphed eller tilføjer specialeffekter. ( Normal/ Levende/ Sepia/ S-H) Vælger anti-slørfunktionen. ( Fotografer/ Fortsat/ Fra) Ændrer kameraindstillingerne. Ændring af kameraindstillingerne 43 DK