Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Allemand

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Allemand

De opnamefuncties

De opnamefuncties gebruiken Minimaal aantal indicators afbeelden (Eenvoudig opnemen) Deze functie verlaagt het minimumaantal instellingen. De tekst wordt groter en de indicators zijn gemakkelijker te zien. 1 Zet de functiekeuzeknop in de stand (Eenvoudig opnemen). Bediening Bediening voor instellen Zelfontsp. Druk op op de besturingsknop t Selecteer [Zelfontsp. 10 sec] of [Zelfontspanner Uit]. Beeldformaat Druk op MENU t Selecteer [Groot] of [Klein] voor [Beeldformaat]. Flitser Druk op op de besturingsknop t Selecteer [Flitser automatisch] of [Flitser uit]/Druk op MENU t [Flitser] t Selecteer [Autom.] of [Uit]. zOver de eenvoudig-weergeven-functie Als u op de (weergave-)toets drukt terwijl de functiekeuzeknop in de stand (Eenvoudig opnemen) staat, wordt de tekst op het weergavescherm groter en gemakkelijker te lezen. Bovendien kunnen minder functies worden gebruikt. (Wissen)-toets: U kunt het huidig weergegeven beeld wissen. Selecteer [OK] t z. MENU-toets: U kunt het huidig weergegeven beeld wissen met [Enkel beeld wissen], en u kunt alle beelden in de map wissen met [Alle beelden wissen]. 18 NL

Een lach herkennen en automatisch opnemen (lach-sluiter) 1 Druk op (lach-)knop. 2 Wacht terwijl een lach wordt herkend. Wanneer het lachniveau hoger wordt dan het b niveau op de indicator, neemt de camera de beelden automatisch op. Als u nogmaals op (lach-)knop drukt, wordt de lach-sluiterfunctie uitgeschakeld. • Zelfs als u in de lach-sluiterfunctie op de ontspanknop drukt, neemt de camera het beeld op en keert daarna terug naar de lach-sluiterfunctie. (lach-)knop Gezichtsherkenningskader Lach-herkenningsgevoeligheidindicator zTips voor het goed herkennen van een lachende mond 1 Bedek de ogen niet met uw pony. 2 Probeer het gezicht naar de camera te richten en kijk recht vooruit. Het herkenningspercentage zal hoger zijn wanneer de ogen iets toegeknepen zijn. 3 Lach duidelijk en met een open mond. De lach is gemakkelijker te herkennen wanneer de tanden zichtbaar zijn. De opnamefuncties gebruiken 19 NL