Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Allemand

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Allemand

Opmerkingen • Koppel

Opmerkingen • Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting niet los van de terwijl de camera bezig is of terwijl "Toegang…" wordt afgebeeld op het scherm van de camera. Als u dat doet, kunnen de gegevens beschadigd raken. • Wanneer een accu gebruikt wordt waarin nog slechts weinig lading resteert, kan het onmogelijk zijn de gegevens over te dragen of kunnen de gegevens beschadigd raken. Wij adviseren u de netspanningsadapter (los verkrijgbaar) en de USB/AV/DC IN-kabel voor de multifunctionele aansluiting (los verkrijgbaar) te gebruiken. x De camera gebruiken met een Macintosh-computer U kunt beelden kopiëren naar een Macintosh-computer. "PMB" is echter niet compatibel. Nadat de beelden zijn geëxporteerd naar de "Memory Stick Duo", geeft u deze weer in de [Mapweergave]. U kunt "Music Transfer" installeren op uw Macintosh-computer. Aanbevolen computeromgeving Een computer die op de camera wordt aangesloten dient aan de volgende vereisten te voldoen. Aanbevolen omgeving voor het importeren van beelden Besturingssysteem (voorgeïnstalleerd): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 t/m v10.5) USB-aansluiting: Dient tot de standaarduitrusting te behoren Aanbevolen omgeving voor het gebruik van "Music Transfer" Besturingssysteem (voorgeïnstalleerd): Mac OS X (v10.3 t/m v10.5) Geheugen: 64 MB of meer (128 MB of meer wordt aanbevolen) Vaste schijf (Vrije schijfruimte benodigd voor installatie): Ongeveer 50 MB 40 NL

De camera-instellingen veranderen De bedieningsgeluiden veranderen U kunt het geluidssignaal veranderen dat klinkt wanneer u de camera bedient. 1 Druk op de MENU-toets. 2 Selecteer (Instellingen) met V op de besturingsknop, en druk daarna op z. MENU-toets 3 Selecteer (Hoofdinstellingen) met v/V/b/B op de besturingsknop, en druk daarna op [Pieptoon] t gewenste functie t z. Sluiter: Hiermee wordt het sluitergeluid, dat klinkt als u de ontspanknop indrukt, ingeschakeld. Hoog/Laag: Hiermee schakelt u de pieptoon/het sluitergeluid in dat klinkt wanneer u op de besturingsknop/ontspanknop drukt. Als u het volumeniveau wilt verlagen, selecteert u [Laag]. Uit: Hiermee worden de pieptoon en het sluitergeluid uitgeschakeld. De camera-instellingen veranderen 41 NL