Views
4 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Categorie Opţiune

Categorie Opţiune Descriere 50 RO (Setări principale) (Instrument "Memory Stick") (Instrument memorie int.) Bip Language Setting Ghid funcţionare Iniţializare Mod demo COMPONENT Ieșire video Zoom pe tot ecranul Conectare USB Descarcă muzică Format muzică Format Creează folder REC. Modif. folder REC. Șterg. folder REC Copiază Număr fișier Format Număr fișier Selectează sau dezactivează sunetul produs la acţionarea aparatului foto. Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje. Selectează dacă ghidul de funcţionare va fi afișat sau nu atunci când utilizaţi aparatul foto. Iniţializează setările la parametrii impliciţi. Setează vizionarea unei demonstraţii a funcţiilor Declanșator zâmbet și Recunoaștere scenă. Selectează tipul de ieșire pentru semnalul video, conform televizorului conectat. Setează ieșirea semnalului video conform sistemului de culoare TV al echipamentului video conectat. Redă imaginile statice cu un format de imagine de 4:3 și 3:2 în formatul de imagine 16:9 pe un televizor HD (de înaltă definiţie). Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau o imprimantă compatibilă PictBridge, folosind un cablu cu mufă cu multiple utilizări. Modifică fișierele muzicale folosind „Music Transfer”. Șterge toate melodiile de fundal stocate pe aparatul foto. Formatează „Memory Stick Duo”. Creează un folder de înregistrare a imaginilor pe „Memory Stick Duo”. Modifică folderul folosit în momentul de faţă pentru înregistrarea imaginilor. Șterge foldere de pe „Memory Stick Duo”. Copiază toate imaginile din memoria internă pe „Memory Stick Duo”. Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor. Formatează memoria internă. Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor. (Setări ceas) Setare zonă Reglează ora în funcţie de fusul orar din zona selectată. Setare dată și oră Fixează data și ora.

Altele Lista de pictograme afișate pe ecran Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto. Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (afișaj ecran) de pe butonul de comandă (pagina 26). La realizarea de fotografii statice A Afișaj Indicaţie Energia disponibilă Avertisment baterie descărcată Dimensiune imagine • Pictogramele sunt limitate în modul (Fotografiere facilă). La realizarea de filme Selectare scenă La redare Butonul de selectare a modului (Autoreglare inteligentă, Programare auto, Film) Pictograma Recunoaștere scenă Modul de realizare a filmelor Balansul de alb Modul de măsurare SteadyShot Avertizare asupra vibraţiilor Recunoaștere scenă DRO Altele Indicatorul Sensibilitate detect. zâmbet 51 RO