Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Indicatorul de energie

Indicatorul de energie rămasă nu este corect. •Energia bateriei este consumată rapid, și energia reală rămasă va fi mai puţină decât cea arătată de indicator în următoarele cazuri: – Atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci. – Atunci când folosiţi frecvent bliţul și zoomul. – Atunci când porniţi și închideţi repetat aparatul foto. – Atunci când măriţi luminozitatea ecranului cu setările DISP (afișaj pe ecran). •A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă și energia reală rămasă. Descărcaţi complet, o dată, acumulatorii, și apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia. •Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatorii încărcaţi (pagina 11). •Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi. Înlocuiţi-i cu acumulatori noi. Nu puteţi încărca acumulatorii atunci când aceștia se află în aparatul foto. •Nu puteţi încărca acumulatorii folosind adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi încărcătorul (livrat) pentru a încărca bateria. Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei. •Scoateţi și reintroduceţi acumulatorii, verificând dacă aceștia sunt corect instalaţi. •Temperatura poate să fie nepotrivită pentru încărcare. Încercaţi să încărcaţi din nou acumulatorii în intervalul de temperatură de încărcare potrivit (de la 10°C la 30°C). Realizarea de fotografii statice / filme Nu puteţi înregistra imagini. •Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe „Memory Stick Duo” (paginile 28, 32). Dacă sunt pline, faceţi una dintre următoarele: – Ștergeţi imaginile inutile (pagina 36). – Schimbaţi „Memory Stick Duo”. •Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă. •La realizarea unei fotografii statice, fixaţi butonul de selectare a modului la un alt mod decât (Mod film). •Fixaţi butonul de selectare a modului la (Mod film) atunci când realizaţi filme. •Filmele a căror dimensiune este fixată la [1280×720] pot fi înregistrate numai pe un „Memory Stick PRO Duo”. Atunci când folosiţi un mediu de înregistrare altul decât „Memory Stick PRO Duo”, setaţi dimensiunea imaginii filmului la [VGA]. •Aparatul foto este în modul demonstrativ Declanșator zâmbet. Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat]. Pe imagine apar dungi albe, negre, roșii, mov sau de altă culoare sau imaginea este roșiatică. •Acest fenomen poartă denumirea de pătare. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. 56 RO

Vizualizarea imaginilor Nu puteţi reda imaginile. •Apăsaţi butonul (Redare) (pagina 19). •Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs. •Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto. •Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB. •Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii stocate pe „Memory Stick Duo” și realizate cu alte aparate foto. Redaţi aceste imagini în modul Vizualizare folder (pagina 35). •Acest lucru se datorează copierii imaginilor din computerul dvs. pe „Memory Stick Duo” fără să folosiţi „PMB”. Redaţi aceste imagini în modul Vizualizare folder (pagina 35). Altele 57 RO