Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Korištenje funkcija

Korištenje funkcija pregledavanja Pregledavanje uvećanih slika (reprodukcijski zum) 1 2 Pritisnite tipku reprodukcije za prikaz slike, zatim pritisnite tipku (reprodukcijski zum). Slika je uvećana dva puta, prikazan je središnji dio slike. Podesite omjer uvećanja i položaj na slici. Tipka : Uvećava. W strana tipke zuma W/T: Poništava uvećanje. v/V/b/B na kontrolnoj tipki: Podešava položaj na slici. Označava dio slike koji je uvećan Pretraživanje slika (indeksni prikaz) 1 2 Pritisnite tipku reprodukcije za prikaz slike, zatim pritisnite tipku (indeksni prikaz). • Ponovno pritisnite tipku indeksnog prikaza za prikaz dodatnih slika. Odaberite sliku pomoću v/V/b/ B na kontrolnoj tipki. • Za povratak na prikaz samo jedne slike pritisnite z. 32 HR

Pregledavanje fotografija uz glazbu (Dijaprojekcija) 1 Pritisnite tipku reprodukcije za prikaz slike, zatim pritisnite tipku MENU. 2 Odaberite (Dijaprojekcija) pomoću v/V/b/B na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite z. Tipka MENU 3 Odaberite [Početak] pomoću v na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite z. Prezentacija fotografija započinje. • Za završetak prezentacije pritisnite z. zOdabir popratne glazbe Željenu glazbenu datoteku sa CD-ova ili iz MP3 mape možete prebaciti na fotoaparat i iskoristiti za popratnu glazbu uz prezentaciju. Za prijenos glazbenih datoteka na računalo instalirajte softver »Music Transfer« (isporučeno) (str. 40), zatim slijedite dolje navedeni postupak. 1 Pritisnite MENU t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Preuzimanje glazbe] t [U redu]. 2 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala. 3 Pokrenite i koristite »Music Transfer«. Za podrobnije informacije o korištenju »Music Transfer« vidjeti »help« u »Music Transfer«. Korištenje funkcija pregledavanja 33 HR