Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Fixarea orei 1 Apăsaţi

Fixarea orei 1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire / oprire). Aparatul foto este pornit. • Poate dura o vreme până când aparatul foto este pornit și îl puteţi utiliza. Pregătirea pentru utilizare 16 RO 2 3 4 ON/OFF (Pornire / oprire) Selectaţi o opţiune de setare cu v/V de pe butonul de comandă și apăsaţi z. Format dată și oră: Selectaţi formatul de afișare a datei și orei. Ora de vară: Selectaţi Ora de vară activat / dezactivat. Dată și oră: Fixează data și ora. Butonul de comandă Selectaţi valoarea numerică și o setare dorită cu v/V/ b/B și apăsaţi z. • Miezul nopţii este indicat ca 12:00 AM, iar amiaza, ca 12:00 PM. Selectaţi [Salt la urm.] și apăsaţi zḄutonul

5 Selectaţi zona dorită cu b/B de pe butonul de comandă și apăsaţi z. 6 Selectaţi [OK] și apăsaţi z. Observaţie • Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora. Pregătirea pentru utilizare x Fixarea unor alte date și ore Apăsaţi butonul MENU și selectaţi (Setări) t (Setări ceas) (pagina 50). 17 RO