Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > n108 N Försiktighetsåtgärder Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. ❑ Information om säkerhet (sidan 109) ❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 111) ❑ Hantera datorn (sidan 112) ❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 114) ❑ Använda elnätet som strömkälla (sidan 115) ❑ Sköta den inbyggda kameran (sidan 116) ❑ Hantera skivor (sidan 117) ❑ Använda batteriet (sidan 118) ❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 119) ❑ Sköta den inbyggda lagringsenheten (sidan 120)

Försiktighetsåtgärder > Information om säkerhet n109 N Information om säkerhet Datorn ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Placera datorn på en hård och stabil yta. God ventilation förebygger att datorn blir alltför het. Ställ inte datorn på mjuka ytor som mattor, filtar, soffor eller sängar, eller i närheten av draperier som kan blockera datorns luftintag. Vi råder dig att inte använda datorn liggandes direkt i knäet. Temperaturen på datorns undersida kan stiga under normal användning, och efter en tid kan den orsaka obehag eller brännmärken. Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna. Förvara små delar som ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem. Strömkälla ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar obehag. Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk. Håll alltid i kontakten när du drar ut elkabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln. Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period. Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används. Kontrollera att det är lätt att komma åt ett nätuttag.