Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Sköta den inbyggda kameran n116 N Sköta den inbyggda kameran ❑ ❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor syns på bilderna. Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.

Försiktighetsåtgärder > Hantera skivor n117 N Hantera skivor ❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att hålla skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren: ❑ Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Det kan påverka skivornas funktion och göra dem obrukbara för all framtid.