Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Återställning n132 N Hur sänker jag volymen i återställningsområdet? Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställning lagras. Om datorn innehåller en solid state-enhet så vill du kanske minimera återställningsområdet genom att ta bort sådan data. 1 Sätt i ett återställningsmedium i den optiska skivenheten medan datorn är i normalläge, stäng sedan av datorn och starta den igen. ! Använd det återställningsmedium som du skapade när datorn levererades. ✍ Om du använder en extern optisk skivenhet (medföljer ej), starta om datorn och tryck på knappen F11 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 2 Tryck på M eller m för att välja VAIO Care Rescue och tryck på Enter. 3 Klicka på Tools och Start advanced recovery wizard. ✍ Gör en säkerhetskopia om det behövs när meddelandet Do you need to rescue data? visas. 4 Följ anvisningarna på skärmen tills fönstret Select recovery type visas. 5 Välj Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Följ instruktionerna på skärmen. ! Ovanstående procedur inbegriper systemåterställning. Program och data som du har lagt till på lagringsenheten innan du tog bort data för systemåterställning försvinner. När du har tagit bort data för systemåterställning behöver du återställningsmediet för framtida systemåterställning.

Felsökning > Batteri n133 N Batteri Hur vet jag om batteriet är laddat? Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se Ladda batteriet (sidan 22) om du vill ha mer information. När använder datorn ström från elnätet? När datorn är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i. När bör jag ladda om batteriet? Ladda batteriet i följande fall: ❑ Batteriet är nästan urladdat och både laddningslampan och strömindikatorlampan blinkar. ❑ Du har inte använt batteriet på länge. När bör jag byta ut batteriet? Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd håller på att ta slut. Du kan kontrollera batteriladdningskapaciteten med funktionen Battery på VAIO Control Center. Är något fel om det installerade batteriet blir varmt? Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.