Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Högtalare

Felsökning > Högtalare n156 N Högtalare Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil. Volymen kan ha stängts av med tangenterna Fn+F2. Tryck på knappen igen. Volymen kan ha sänkts till lägsta nivå med tangenterna Fn+F3. Tryck på Fn+F4 så höjs volymen. Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet. Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 161).

Felsökning > Högtalare n157 N Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar? ❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? (sidan 156). ❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil. ❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras. ❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer. ❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt. ❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för högtalarna om du vill ha mer information. ❑ Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet. ❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 161).