Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

För kännedom > n168 N

För kännedom > n168 N För kännedom © 2010 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form. Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information häri, eller användning av dessa. I denna handbok har märkena och ® utelämnats. Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare. Sony Corporation bär inget ansvar för, och kommer inte att ge någon kompensation för, förlorade inspelningar som gjorts på din dator, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter, eller för några relevanta förluster, även när inspelningarna inte utförts på grund av anledningar som inkluderar datorfel, eller när innehållet i en inspelning går förlorat eller skadas som ett resultat av datorfel eller reparationer som görs på din dator. Sony Corporation kommer inte under några omständigheter att återställa eller reproducera det inspelade innehåll som gjorts på datorn, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter.

n © 2010 Sony Corporation