Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 22 N Ladda batteriet Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället. Så här laddar du batteriet 1 Sätt i batteriet. 2 Anslut datorn till en strömkälla med nätadaptern. Laddningsindikatorn lyser medan batteriet laddas. När batteriet är laddat nästan till den maxnivå du valt stängs laddningsindikatorn av. Laddningsindikatorns status Lyser orange Blinkar tillsammans med den gröna strömindikatorn Blinkar tillsammans med den orange strömindikatorn Blinkar snabbt orange Betyder att Batteriet laddas. Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge) Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Vänteläge) Ett batterifel har uppstått på grund av att batteriet inte fungerar eller inte sitter fast ordentligt. ! Ladda batteriet enligt beskrivningen i handboken från den första batteriladdningen.

Komma igång > Använda batteriet n 23 N ✍ Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn. Om batteriet håller på att ta slut och både laddnings- och strömindikatorlamporna blinkar ansluter du antingen nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller så stänger du av datorn och sätter i ett fulladdat batteri. Din dator levereras med ett litiumjonbatteri som kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det bara är delvis urladdat. När vissa program och viss kringutrustning används kan datorn inte försättas i viloläge ens när batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta och aktivera något energisparläge, t.ex. vänteläge eller viloläge, manuellt om du vill undvika att data går förlorade vid batteridrift. Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.