Views
5 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den inbyggda kameran n 38 N Använda den inbyggda kameran Datorn är utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera. Med lämpligt bildbehandlingsprogram kan du göra följande: ❑ Ta stillbilder och spela in filmer ❑ Känna av och spela in rörelser i övervakningssyfte ❑ Redigera inspelade data ✍ När du slår på datorn aktiveras den inbyggda kameran. Videosamtal går att genomföra med lämplig programvara. ! Det räcker inte med att starta eller avsluta programmen för snabbmeddelanden eller videoredigering för att aktivera eller inaktivera den inbyggda kameran. Försätt inte datorn i vänteläge eller viloläge medan du använder den inbyggda kameran. Så här använder du bildbehandlingsprogrammet 1 Klicka på Start, Alla program, ArcSoft WebCam Companion 3 och WebCam Companion 3. 2 Klicka på önskad ikon i huvudfönstret. Mer ingående information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet. ✍ Om du tar en bild eller filmar under mörka förhållanden klickar du på ikonen Fånga (Capture) i huvudfönstret och sedan på ikonen Webbkamerainställningar (WebCam Settings) och markerar alternativet för svagt ljus eller kompensation för svagt ljus i egenskapsfönstret.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 39 N Använda den optiska skivenheten Datorn är försedd med en optisk skivenhet. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Så här sätter du i en skiva 1 Starta datorn. 2 Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten. Skivfacket matas ut.