Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 50 N Så här tar du bort ”Memory Stick” ! Ta inte ut ”Memory Stick” medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid att bearbeta. Kontrollera därför att indikatorlampan är släckt innan du tar bort ”Memory Stick”. 1 Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket. 2 Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt. 3 Tryck in ”Memory Stick” mot datorn och släpp. ”Memory Stick” matas ut. 4 Dra ut ”Memory Stick” ur facket. ! Var alltid försiktig då du tar ut ”Memory Stick”, så att den inte oväntat hoppar ut.

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 51 N Formatera ”Memory Stick” Så här formaterar du ”Memory Stick” ”Memory Stick” är formaterat som standard och färdigt att användas. Gör så här om du vill formatera om medieenheten med din dator. ! Kontrollera att enheten är utformad för formatering av medieenheten och stöder ”Memory Stick” innan du utför formateringen. Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data på mediet. Innan du formaterar mediet bör du kontrollera att det inte innehåller några värdefulla data. Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar. 1 Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket. 2 Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick. 3 Klicka på Start och sedan på Dator. 4 Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera. 5 Klicka på Återställ enhetens standardvärden. ! Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras. Markera inte NTFS i den nedrullningsbara listan Filsystem eftersom det kan leda till funktionsfel. ✍ Formateringen slutförs snabbare om du markerar Snabbformatering under Formateringsalternativ.