Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 66 N Starta trådlös LAN-kommunikation Du måste först upprätta en trådlös LAN-kommunikation mellan datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej). Mer information finns i Windows Hjälp och support. ! Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten. Så här startar du trådlös LAN-kommunikation 1 En åtkomstpunkt måste finnas installerad. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. 2 Slå på WIRELESS-brytaren. 3 Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet. 4 Klicka på omkopplaren bredvid önskat trådlöst alternativ för att växla till On i fönstret VAIO Smart Network. Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds. ! Trådlös LAN-kommunikation med 5 GHz-bandet, som endast är tillgänglig på vissa modeller, är avaktiverad som standard. Om du vill aktivera kommunikation på 5 GHz-bandet måste du markera alternativet att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden i listrutan Wireless LAN Settings i fönstret med inställningar för VAIO Smart Network. 5 Klicka på eller i Aktivitetsfältet. 6 Markera den åtkomstpunkt du vill använda och klicka på Anslut. ✍ För WPA-PSK- eller WPA2-PSK-autentisering måste du ange ett lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och måste vara en textsträng som innehåller mellan 8 och 63 tecken eller en hexadecimal sträng som innehåller 64 tecken.

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 67 N Koppla från trådlös LAN-kommunikation Så här kopplar du från trådlös LAN-kommunikation Klicka på omkopplaren bredvid Wireless LAN för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network. ! Om du stänger av funktionen för trådlöst LAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.