Views
6 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > n 74 N Använda kringutrustning VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner. ❑ Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 75) ❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 76) ❑ Välja visningslägen (sidan 81) ❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 82) ❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 84) ❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 85) ❑ Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 87)

Använda kringutrustning > Ansluta externa högtalare eller hörlurar n 75 N Ansluta externa högtalare eller hörlurar Du kan ansluta externa ljudenheter (medföljer ej) som högtalare eller hörlurar till datorn. Eftersom datorn kan skicka både analoga och digitala signaler via hörlurarna/OPTICAL OUT-uttaget, kan du ansluta en S/PDIF-enhet, till exempel digitala hörlurar, eller en AV-förstärkare till uttaget och på så vis förbättra datorns ljudkvalitet. Mer information finns i manualen som medföljde S/PDIF-enheten. ! För att kunna höra ljud från S/PDIF-enheten som är ansluten till hörlurarna/OPTICAL OUT-uttaget måste du ändra ljudenhet. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 161). Så här ansluter du externa högtalare ✍ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer. ! Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem. Anslut de externa högtalarna (1) till datorns hörlursuttag/OPTICAL OUT (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).