Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 80 N ✍ Se handboken som följde med din TV för ytterligare upplysningar om installation och användning. HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler. Så här ansluter du en digital enhet för utgående ljud mellan datorn och en TV Du kan ansluta en mottagare för högkvalitativ hemmabio, eller andra enheter för surroundljud, mellan datorn och TV:n med en HDMI-anslutning. ! Kontrollera att det finns en HDMI-anslutning mellan TV:n och mottagaren för hemmabio, eller dekodern för surroundljud, innan enheten ansluts till datorn. För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 161). 1 Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången. 2 Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången. 3 Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud, och andra änden till HDMI-utporten på datorn. ✍ Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Se Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 152) om du vill ha mer information. När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna.

Använda kringutrustning > Välja visningslägen n 81 N Välja visningslägen När datorn har en extern bildskärm ansluten går det att välja antingen datorns skärm eller den anslutna skärmen som huvudskärm. ✍ Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorskärmen och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ av extern bildskärm eller projektor du använder. Slå på den externa bildskärmen innan du slår på datorn. Så här väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 33) om du vill ha mer information. Så här väljer du visningsläge från bildskärmsinställningarna 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.