Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n 82 N Använda funktionen för flera bildskärmar Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord. Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n 83 N Så här använder du funktionen för flera bildskärmar ✍ Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar. Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar. Kontrollera att datorn inte övergår i vänteläge eller viloläge när du använder funktionen för flera bildskärmar. Annars kanske inte datorn återgår till normalt läge. Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar. Då kanske inte programvaran fungerar korrekt. 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka sedan på OK. ✍ Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar. Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.