Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Дискети n162 N Дискети Чому на панелі завдань не відображається піктограма «Безпечно видалити устаткування та витягти носій», якщо підключено дисковод? Комп’ютер не розпізнає дисковод для гнучких дисків. По-перше, переконайтеся, що кабель USB правильно підключено до порту USB. Якщо необхідно зафіксувати з’єднання, зачекайте кілька секунд, щоб комп’ютер розпізнав дисковод. Якщо піктограма все одно не відображається, виконайте такі кроки: 1 Закрийте всі програми, які мають доступ до дисковода для гнучких дисків. 2 Дочекайтеся, поки індикатор на дисководі згасне. 3 Натисніть кнопку виймання дискети, щоб вийняти дискету, а потім відключіть пристрій USB зчитування дискет від комп’ютера. 4 Підключіть дисковід заново, вставивши USB-кабель у порт USB. 5 Перезавантажте комп’ютер, для чого натисніть кнопку Пуск, клацніть стрілку поряд із кнопкою Вихід, а потім виберіть Перезавантаження. Що робити, якщо не вдається записати дані на дискету? ❑ ❑ Переконайтеся, що дискета вставлена у дисковід правильно. Якщо диск вставлено правильно, а записати на нього дані все одно не вдається, диск може бути повним або захищеним від записування. Можна або скористатися дискетою, яку не захищено від записування, або вимкнути функцію захисту від записування.

Виправлення неполадок > Аудіо та відео n163 N Аудіо та відео Що робити, якщо не вдається скористатися цифровою відеокамерою? Якщо з’являється повідомлення про те, що пристрій i.LINK від’єднано або вимкнуто, можливо, кабель i.LINK ненадійно вставлений у порт на комп’ютері або відеокамері. Від’єднайте та знову приєднайте кабель. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Підключення пристрою i.LINK (стор. 88). Як вимкнути звук запуску Windows? Щоб вимкнути звук запуску Windows, виконайте ці кроки: 1 Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування. 2 Клацніть Устаткування та звук. 3 Клацніть Керування аудіопристроями в розділі Звук. 4 На вкладці Звуки зніміть прапорець Відтворювати звук запуску Windows. 5 Натисніть кнопку ОК. Як змінити вихідний аудіопристрій? Якщо не чути звуку із пристрою, підключеного до порту, наприклад порту USB, вихідного порту HDMI, оптичного вихідного порту або роз’єму навушників, необхідно змінити вихідний аудіопристрій. 1 Закрийте всі відкриті програми. 2 Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування. 3 Клацніть Устаткування та звук. 4 Клацніть Керування аудіопристроями в розділі Звук. 5 На вкладці Відтворення виберіть потрібний вихідній аудіопристрій і натисніть Установити за промовчанням.