Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Optische schijven n152 N Wat moet ik doen als mijn externe optische station niet goed werkt? Controleer of het externe optische station is aangesloten op een netspanningsbron en op de USB-poort op de computer. Het station moet zijn aangesloten voor een juiste werking.

Problemen oplossen > Beeldscherm n153 N Beeldscherm Waarom gaat mijn scherm uit? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsstand wordt geactiveerd (slaap- of sluimerstand). Als de computer in de slaapstand LCD (Video) staat, drukt u op een toets om de normale modus van de computer te herstellen. Zie Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 27) voor meer informatie. Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld, en of het stroomlampje brandt. Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij gebruiken (pagina 19) voor meer informatie. Als de beeldschermuitvoer naar een extern beeldscherm wordt geleid, drukt u op Fn+F7. Zie Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 33) voor meer informatie. Mogelijk is de LCD-achtergrondverlichting van de computer uitgeschakeld. Zie De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 38) voor informatie over het inschakelen van de LCD-achtergrondverlichting.