Views
6 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Depanare > Operaţii

Depanare > Operaţii computer n128 N De ce în fereastra Proprietăţi sistem este afişată o viteză mai scăzută a procesorului decât cea maximă? Acest lucru este normal. Deoarece procesorul computerului dumneavoastră utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afişeze viteza actuală a procesorului în loc de cea maximă. Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu acceptă parola şi afişează mesajul Enter Onetime Password? Dacă introduceţi iar de trei ori la rând o parolă de pornire greşită, va apărea mesajul Enter Onetime Password şi sistemul de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul luminos se stinge. Aşteptaţi între 10 şi 15 secunde, apoi reporniţi computerul şi introduceţi parola corectă. Parola este sensibilă la litere mari şi mici, aşa că asiguraţi-vă că verificaţi cu ce fel de litere scrieţi înainte de a introduce parola. Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se defectează des? ❑ ❑ ❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fişiere de corecţie sau de actualizare pentru a fi descărcate. Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai recent software de driver video. În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. Într-un astfel de caz, performanţa grafică optimă nu este garantată. De ce nu se stinge ecranul după ce trece ora pentru oprirea automată? Unele aplicaţii software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru a dezactiva temporar funcţia sistemului de operare care închide ecranul computerului sau care trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate. Pentru a rezolva această problemă, părăsiţi aplicaţiile software aflate în execuţie sau schimbaţi economizorul de ecran curent.

Depanare > Operaţii computer n129 N Cum pot să modific ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului? Puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului. Urmaţi aceşti paşi: 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi apăsaţi tasta F2 de mai multe ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Boot. 4 Apăsaţi tasta M sau m pentru a selecta prioritatea dorită din Boot Priority şi apăsaţi tasta Enter. 5 Apăsaţi tasta M sau m pentru a selecta dispozitivul căruia doriţi să îi atribuiţi prioritatea şi apăsaţi tasta Enter. 6 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter. Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reuşesc să pornesc sistemul computerului de pe unitatea de dischetă USB conectată la computer? Pentru a porni computerul de pe o unitate de dischete USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire (boot). Porniţi computerul şi apăsaţi tasta F11 atunci când apare sigle VAIO. De ce computerul funcţionează încet şi viteza de tractare a procesorului este scăzută în timp ce computerul funcţionează alimentat de acumulator? În timp ce computerul funcţionează alimentat de acumulator, viteza de tractare a procesorului este redusă în scopul conservării puterii, fapt care cauzează funcţionarea înceată a computerului. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.