Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > n 90 N Personalizarea computerului VAIO Această secţiune descrie pe scurt modul în care puteţi schimba setările principale ale computerului VAIO. Printre altele, veţi învăţa cum să utilizaţi şi cum să personalizaţi imaginea software-ului şi utilităţilor Sony. ❑ Stabilirea parolei (pagina 91) ❑ Utilizarea Intel(R) VT (pagina 98) ❑ Utilizarea VAIO Control Center (pagina 99) ❑ Utilizarea VAIO Power Management (pagina 100) ❑ Schimbarea Limbii afişajului (pagina 101)

Personalizarea computerului VAIO > Stabilirea parolei n 91 N Stabilirea parolei Stabilirea parolei vă permite să vă protejaţi computerul împotriva accesului neautorizat, obligând utilizatorul să introducă parola atunci când se porneşte computerul sau când acesta revine la modul Normal din modul Repaus sau Hibernare. ! Nu uitaţi parola. Notaţi parola undeva şi păstraţi-o într-un loc sigur. Tip de parolă Parolă de pornire Descriere Puteţi utiliza funcţiile BIOS pentru a stabili două tipuri de parolă: - Parolă calculator: Permite utilizatorilor cu drepturi administrative să modifice toate opţiunile de configurare din ecranul de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul. - Parolă utilizator: Permite utilizatorilor obişnuiţi să modifice unele dintre opţiunile de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul. Pentru a stabili parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să stabiliţi parola de calculator. ✍ Pentru a porni computerul vi se va cere să introduceţi parola de pornire după ce apare sigla VAIO. ! Dacă uitaţi parola de calculator, parola trebuie reiniţializată şi se va percepe o taxă. Pentru a reiniţializa parola, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5). Puteţi reiniţializa parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS, prin introducerea parolei de calculator. Parolă Windows Permite utilizatorilor să facă log on la computer şi să protejeze fiecare cont de utilizator cu propria parolă. ✍ Introducerea parolei Windows va fi solicitată după ce selectaţi contul utilizatorului.