Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > Stabilirea parolei n 92 N Stabilirea parolei de pornire Pentru a adăuga parola de pornire (parola calculator) 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi apăsaţi tasta F2 de mai multe ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set Machine Password şi apoi apăsaţi tasta Enter. 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori şi apăsaţi tasta Enter. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii). 5 Selectaţi Password when Power On din Security şi apăsaţi tasta Enter. 6 Modificaţi setarea de la valoarea Disabled la Enabled. 7 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

Personalizarea computerului VAIO > Stabilirea parolei n 93 N Pentru a adăuga parola de pornire (parola utilizator) ! Asiguraţi-vă că stabiliţi parola calculator înainte de a o stabili pe cea de utilizator. 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Apare ecranul de introducere a parolei. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi apăsaţi tasta F2 de mai multe ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Introduceţi parola pentru calculator şi apăsaţi tasta Enter. 4 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set User Password şi apoi apăsaţi tasta Enter. 5 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori şi apăsaţi tasta Enter. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii). 6 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.