Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Bluetooth-toiminnon käyttäminen n 72 N Bluetooth-toimintojen käyttöön liittyviä huomautuksia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee seuraavien tekijöiden mukaan: ❑ laitteiden välissä olevat seinät ja muut esteet ❑ laitteiden välinen etäisyys ❑ seinien materiaali ❑ mikroaaltojen ja langattomien puhelimien läheisyys ❑ radiotaajuushäiriöt ja muut ympäristöolosuhteet ❑ laitekokoonpano ❑ sovellusohjelmien tyyppi ❑ käyttöjärjestelmän tyyppi ❑ langattoman lähiverkkotoiminnon ja Bluetooth-toimintojen samanaikainen käyttö tietokoneessa ❑ siirrettävän tiedoston koko. Bluetooth-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi suuret tiedostot saattavat joskus vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana. Kaikki Bluetooth-laitteet täytyy sertifioida, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät kyseisen standardin vaatimukset. Yksittäisten laitteiden suorituskyky, ohjearvot ja toimintatavat voivat kuitenkin vaihdella, vaikka ne täyttäisivätkin standardin vaatimukset. Tietojen vaihtaminen ei ole ehkä mahdollista kaikissa tilanteissa. Video- ja äänisignaalien synkronointi voi häiriintyä, jos videota toistetaan tietokoneessa ja ääni toistetaan tietokoneeseen liitetyn Bluetooth-äänilaitteen kautta. Tämä ilmiö on tyypillinen Bluetooth-tekniikalle, ei merkki toimintahäiriöstä. Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Bluetooth- ja WLAN-laitteet. Bluetooth-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa tiedonsiirron hidastumista, tiedonsiirtoetäisyyden lyhenemistä ja tiedonsiirtovirheitä.

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Bluetooth-toiminnon käyttäminen n 73 N ❑ ❑ ❑ Bluetooth-toiminto ei valmistajasta tai valmistajan käyttämästä ohjelmistoversiosta riippuen ehkä toimi muiden laitteiden kanssa. Useiden Bluetooth-laitteiden liittäminen tietokoneeseen voi aiheuttaa yhteyden ruuhkautumisesta johtuvaa hidastumista, jolloin laitteiden toiminta voi heikentyä. Tämä ilmiö on tyypillinen Bluetooth-tekniikalle, ei merkki toimintahäiriöstä. Nopea tietoliikenne tietokoneen ja Bluetooth-laitteiden välillä on käytettävissä, kun laitteet ovat Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed (HS) -standardin mukaisia. Jos haluat käyttää nopeaa tiedonsiirtoa, ota tietokoneesta käyttöön langattoman lähiverkon toiminnot sekä Bluetooth-toiminnot. Katso tietokoneen kokoonpanotiedot teknisistä tiedoista.