Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Zmiana wersji językowej systemu n100 N Zmiana wersji językowej systemu W modelach z systemem Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise można pobrać i zainstalować wybrany pakiet językowy. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych. ! Aby można było pobrać pakiet językowy, komputer musi być połączony z Internetem. Informacje na temat podłączania komputera do Internetu można znaleźć w sekcji Korzystanie z Internetu (strona 61). Instalowanie pakietu językowego 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i Windows Update. 2 Kliknij przycisk Liczba dostępnych opcjonalnych aktualizacji: xx. 3 Wybierz z listy żądany pakiet językowy. 4 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć pobieranie i instalowanie wybranego pakietu językowego. Aby zmienić wersję językową systemu 1 Kliknij przycisk Start, a następnie kolejno opcje: Panel sterowania oraz Zegar, język i region. 2 Kliknij przycisk Region i język. 3 Wybierz kartę Klawiatury i języki. 4 Wybierz z listy rozwijanej wersję językową systemu. 5 Kliknij przycisk OK.

Rozbudowa komputera VAIO > n101 N Rozbudowa komputera VAIO Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złącz elektronicznych. Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, co następuje: ❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci należy skontaktować się ze sprzedawcą. ❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera. ❑ Nie należy dotykać złącz ani otwierać pokrywy komory modułu pamięci. W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5). Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą się zmieniać w zależności od zakupionego modelu. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.