Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n124 N Co należy zrobić, jeśli wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale ekran jest pusty? ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że podświetlenie ekranu LCD komputera jest włączone. Informacje o włączaniu podświetlenia ekranu LCD można znaleźć w sekcji Używanie przycisków specjalnych (strona 37). Naciśnij kilkakrotnie kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij, po czym wybierz opcję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. ❑ Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku ❑ Zamknij , a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie. Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie. Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer. Odłącz zasilacz i odczekaj około pięciu minut, nie podłączając go ponownie. Następnie podłącz zasilacz i ponownie włącz komputer. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n125 N Co należy zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij, aby wyłączyć komputer. Jeśli komputer nie wyłączy się, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij przycisk Zamknij. Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij. Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych. Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie. Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.