Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie danych n130 N Odzyskiwanie danych Jak można utworzyć dyski do odzyskiwania systemu? Tworzenie dysków do odzyskiwania systemu umożliwia aplikacja VAIO Care. Dyski te pozwalają przywrócić system w komputerze do stanu fabrycznego. Aby utworzyć takie dyski, uruchom aplikację VAIO Care (strona 31), a następnie kliknij kolejno opcje Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Utwórz dyski odzyskiwania (Create Recovery Media). ! Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd optyczny, należy podłączyć zewnętrzny napęd dysków optycznych (niebędący częścią zestawu). Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak przywrócić system w komputerze do stanu fabrycznego? Stan fabryczny systemu można przywrócić z dysków odzyskiwania i z obszaru odzyskiwania po awarii. Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak można ponownie zainstalować oryginalne oprogramowanie i sterowniki? Do odtworzenia oryginalnego oprogramowania i sterowników można użyć aplikacji VAIO Care. Aby je odtworzyć, uruchom aplikację VAIO Care (strona 31), a następnie kliknij kolejno opcje Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki (Reinstall Applications and Drivers). Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy dołączonym do aplikacji VAIO Care.

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie danych n131 N Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania po awarii? Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera obszar odzyskiwania po awarii, na którym są zapisywane dane niezbędne do odtworzenia systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania po awarii, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij opcję Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer i wybierz opcję Zarządzaj. 2 W okienku po lewej stronie kliknij opcję Zarządzanie dyskami w obszarze Magazyn. W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku zostanie wyświetlona wielkość obszaru odzyskiwania po awarii oraz całkowita wielkość dysku C.