Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wbudowana kamera n136 N Co należy zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, gdy komputer jest zasilany z akumulatora? Akumulator jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do gniazdka sieciowego. Co należy zrobić, jeśli zarejestrowane obrazy migoczą? Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy jarzeniowej ze względu na niezgodność częstotliwości między lampą a migawką. Aby zmniejszyć miganie, zmień kierunek, w którym ustawiona jest kamera, lub zmniejsz jasność obrazu. W niektórych aplikacjach można ustawić odpowiednie wartości właściwości kamery (np. źródło światła, miganie itp.), co pozwala uniknąć migania. Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund? Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli: ❑ zostanie naciśnięta kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn; ❑ obciążenie procesora zostanie zwiększone. Jest to normalne i nie oznacza awarii. Co należy zrobić, jeśli komputer będzie działał niestabilnie po przejściu do trybu oszczędzania energii podczas korzystania z wbudowanej kamery? Jeśli komputer automatycznie przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia oszczędzania energii. Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 27).

Rozwiązywanie problemów > Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) n137 N Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS. Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony. Jeśli chcesz podłączyć komputer do punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci lokalnej korzystającej z pasma 5 GHz, upewnij się, że w oknie ustawień VAIO Smart Network w obszarze Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wireless LAN Settings) została wybrana opcja użycia pasma 5 GHz lub pasm 2,4 i 5 GHz. Dostępna tylko w wybranych modelach komunikacja za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (standard IEEE 802.11a), korzystającej wyłącznie z pasma 5 GHz, jest domyślnie wyłączona. Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet. 3 Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że został wybrany punkt dostępowy. Sprawdź, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.