Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Utrzymywanie optymalnego działania komputera n 30 N Aktualizowanie programu antywirusowego Skuteczność programów zabezpieczających komunikację internetową można utrzymywać poprzez pobieranie i instalowanie ich najnowszych aktualizacji z witryny producenta. ❑ ❑ ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje. W przypadku oprogramowania firmy McAfee: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter. 2 Kliknij kartę aktualizacji i zaznacz opcję sprawdzania dostępności aktualizacji. 3 Aby dokonać aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W przypadku oprogramowania Norton Internet Security: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno opcje Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate lub Norton Internet Security. 2 Aby dokonać aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ✍ Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. ! Faktyczna procedura może się różnić od podanej powyżej w zależności od aktualizacji zainstalowanych na komputerze. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Podstawy obsługi > Utrzymywanie optymalnego działania komputera n 31 N Używanie aplikacji VAIO Care Za pomocą narzędzia VAIO Care można regularnie przeprowadzać testy i korekty wydajności komputera w celu utrzymywania jej na najwyższym poziomie. Z narzędzia VAIO Care należy korzystać przy każdorazowym wystąpieniu problemu z komputerem. VAIO Care dostarczy środków odpowiednich do usunięcia nieprawidłowości. Jak uruchomić program VAIO Care ❑ ❑ W przypadku modeli z przyciskiem ASSIST: Naciśnij przycisk ASSIST, gdy komputer jest włączony. W przypadku modeli bez przycisku ASSIST: Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, VAIO Care i VAIO Care. ! Nie należy naciskać przycisku ASSIST, gdy komputer znajduje się w trybie hibernacji. ✍ Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy dołączonym do narzędzia VAIO Care. W przypadku modeli z przyciskiem ASSIST naciśnięcie go, gdy komputer jest wyłączony, spowoduje uruchomienie programu VAIO Care Rescue. Służy on do przywracania prawidłowego działania komputera w sytuacjach awaryjnych, np. gdy nie uruchamia się system Windows.