Views
6 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji Bluetooth n 72 N Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków: ❑ występowania przeszkód takich jak ściany; ❑ odległości między urządzeniami; ❑ materiału użytego do budowy ścian; ❑ bliskości urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych; ❑ zakłóceń radiowych i innych warunków środowiskowych; ❑ konfiguracji urządzeń; ❑ typu aplikacji; ❑ typu systemu operacyjnego; ❑ wykorzystywania jednocześnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci lokalnej na tym samym komputerze; ❑ rozmiaru przesyłanych plików. Przy przesyłaniu dużych plików mogą one zostać uszkodzone ze względu na ograniczenia standardu Bluetooth oraz zakłócenia elektromagnetyczne występujące w otoczeniu. ❑ Wszystkie urządzenia z funkcją Bluetooth muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych. ❑ Mogą wystąpić błędy synchronizacji danych audio i wideo, jeśli dane wideo są odtwarzane na komputerze, a audio — na podłączonym do niego urządzeniu z funkcją Bluetooth. Jest to częste zjawisko w przypadku używania komunikacji Bluetooth i nie świadczy ono o nieprawidłowości.

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji Bluetooth n 73 N ❑ ❑ ❑ ❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest też używane przez inne urządzenia. Mimo że urządzenia Bluetooth są wyposażone w technologie minimalizujące zakłócenia z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą spowodować zmniejszenie szybkości przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączeń. Funkcja Bluetooth może nie działać przy użyciu niektórych urządzeń lub wersji oprogramowania innych producentów. Podłączenie kilku urządzeń z funkcją Bluetooth do komputera może spowodować przeciążenie kanału, którego wynikiem będzie nieoptymalne działanie tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko w przypadku technologii Bluetooth i nie świadczy ono o nieprawidłowości. Szybka komunikacja między komputerem a urządzeniami Bluetooth jest dostępna, gdy są one zgodne ze standardem Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed (HS). W celu uzyskania dużej szybkości komunikacji należy włączyć w komputerze zarówno bezprzewodową sieć lokalną, jak i technologię Bluetooth. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.