Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на VAIO Power Management n102 N Промяна на настройките на плана на захранване 1 Щракнете върху Промяна на настройките за плана вдясно от желания от вас план на захранване в прозореца Опции на захранването. Според нуждите сменете настройките на режима на заспиване и на дисплея. 2 Ако трябва да промените допълнителните настройки, щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването и отидете на стъпка 3. В противен случай щракнете върху Запис на промените. 3 Щракнете върху раздела VAIO Power Management. Сменете настройките за всеки елемент. 4 Щракнете върху OK. ✍ Можете да проверите настоящите настройки на плана за захранване с VAIO Power Management Viewer във VAIO Control Center.

Персонализиране на компютъра VAIO > Промяна на езика на дисплея n103 N Промяна на езика на дисплея На моделите с Windows 7 Ultimate или Windows 7 Enterprise можете да изтеглите и инсталирате желания езиков пакет. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. ! За да изтеглите езиков пакет, компютърът трябва да е свързан към интернет. За информация за това как да свържете компютъра към интернет вж. Използване на интернет (стр. 63). Инсталиране на езиков пакет 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, след което изберете Windows Update. 2 Щракнете върху xx (брой) налични актуализации по избор. 3 Изберете желания езиков пакет от списъка. 4 Щракнете върху OK, за да започнете изтеглянето и инсталирането на избрания езиков пакет. Промяна на показвания език 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел и Часовник, език и регион. 2 Щракнете върху Регион и език. 3 Изберете раздела Клавиатури и езици. 4 Изберете показвания език от падащия списък. 5 Щракнете върху OK.