Views
4 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа с компютъра n132 N Какво да направя, ако не мога да стартирам компютъра от USB-флопидисково устройство, свързано към него? За да стартирате от USB флопидисково устройство, ще се наложи да смените устройството за стартиране. Изключете компютъра и натиснете клавиша F11, когато се появи емблемата на VAIO. Защо компютърът работи бавно и тактовата честота на процесора е ниска, докато компютърът работи на батерия? Когато компютърът работи на батерии, тактовата честота на процесора е намалена с цел съхраняване на енергия, което забавя работата на компютъра. Това е нормално и не представлява неизправност.

Отстраняване на неизправности > Актуализиране/защита на системата n133 N Актуализиране/защита на системата Как да намеря важни актуализации за компютъра? Можете да намерите и инсталирате най-новите актуализации на компютъра чрез следните софтуерни приложения: Windows Update и VAIO Update. За допълнителна информация вж. Актуализиране на компютъра (стр. 29). Как да задам график за инсталиране на актуализации за Windows на моя компютър? Операционната система Microsoft Windows е предварително инсталирана на компютъра. Най-добрият начин за защита на компютъра срещу заплахи за сигурността, като например вируси, е да се изтеглят и инсталират редовно най-новите актуализации на Windows. Можете да получите важни актуализации на Windows по следния начин: ! За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет. 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Система и защита. 3 Щракнете върху Работен център. 4 Следвайте екранните инструкции, за да настроите автоматичните или планираните актуализации.