Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n140 N Какво трябва да направя, ако при възпроизвеждане на клипове се виждат изпуснати кадри, когато компютърът работи на батерия? Батерията е на изчерпване. Включете компютъра към контакта. Какво трябва да правя, ако заснетите изображения трептят? Този проблем възниква, когато използвате камерата под флуоресцентни лампи, поради несъвпадение между честотата на осветлението и скоростта на затвора. За да намалите шума от трептене, сменете ориентацията на камерата или яркостта на изображенията на камерата. В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата (напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене. Защо видео сигналът от вградената камера се прекъсва за няколко секунди? Видео сигналът може да се прекъсне за няколко секунди, ако: ❑ се използва клавишна комбинация с клавиша Fn. ❑ се увеличи натоварването на централния процесор. Това е нормално и не представлява неизправност. Какво да правя, ако компютърът стане нестабилен, когато влезе в един от режимите на пестене на електроенергия, докато се използва вградената камера? Ако компютърът автоматично влезе в режим на заспиване или на хибернация, сменете съответната настройка на режима на пестене на електроенергия. За смяна на схемата за захранване вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 27).

Отстраняване на неизправности > Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) n141 N Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Възможността за свързване зависи от разстоянието и препятствията. Може да се наложи да преместите компютъра далеч от препятствия или да го приближите до точка на достъп, която може да използвате. Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети. Уверете се, че точката на достъп има захранване. Ако искате да свържете компютъра посредством безжична LAN точка на достъп по честота от 5 ГХц, трябва да изберете опцията за използване на честота от 5 ГХц или и двете честоти от 2,4 ГХц и 5 ГХц в раздела Wireless LAN Settings в прозореца с настройки VAIO Smart Network. Безжичната LAN връзка (IEEE 802.11a стандарт), която използва само честотата от 5 ГХц, налична само при някои модели, е забранена по подразбиране. Следвайте тези стъпки, за да проверите настройките: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет. 3 Щракнете върху Свързване към мрежа, за да проверите дали е избрана точката на достъп. Уверете се, че кодът за шифроване е верен.