Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Забележка >

Забележка > n172 N Забележка © 2010 Sony Corporation. Всички права запазени. Това ръководство и описаният в него софтуер не може да се възпроизвеждат, превеждат или намаляват до каквато и да било форма за четене от машина нито изцяло, нито отчасти, без предварително писмено съгласие. Sony Corporation не дава гаранции по отношение на това ръководство, софтуера или друга информация, съдържаща се в тук, и с настоящото категорично се отказва от отговорност за всякакви подразбиращи се гаранции, продаваемост или годност за определена цел относно това ръководство, софтуера или друга, съдържаща се в ръководството информация. При никакви обстоятелства Sony Corporation няма да бъде отговорна за каквито и да било случайни, закономерни или специални щети въз основа на закононарушение или договор, свързани с това ръководство, софтуера или друга информация тук, нито произтичащи по друг начин от тях или от използването им. В ръководството не са обозначени знаците или ®. Sony Corporation си запазва правото на промени по това ръководство или съдържащата се в него информация по всяко време без предизвестие. Описаният в ръководството софтуер се регулира от условията на отделно лицензионно споразумение с потребител. Sony Corporation не носи отговорност и няма да компенсира загуби на записи на вашия компютър, външни носители или устройства за записване, както и за всякакви подобни загуби, включително, когато записите не са направени поради неизправност на компютъра или когато съдържанието на даден запис се загуби или повреди поради неизправност или поправка на компютъра. Sony Corporation няма да възстанови, възвърне или копира записите, направени на компютъра, външни носител или устройства за записване, при никакви обстоятелства.

n © 2010 Sony Corporation