Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

n 2 N

n 2 N Съдържание Преди употреба ................................................................ 4 Повече информация за компютъра VAIO................. 5 Съображения за ергономичност ............................... 8 Първи стъпки .................................................................. 10 Местоположение на контроли и портове ............... 11 Информация за индикаторите................................. 16 Свързване на източник на електрозахранване..... 17 Използване на батерията ........................................ 19 Безопасно изключване на компютъра ................... 26 Използване на режимите за пестене на електроенергия ......................................................... 27 Поддържане на компютъра в оптимално работно състояние.................................................... 29 Използване на компютъра VAIO................................... 32 Използване на клавиатурата .................................. 33 Използване на тъчпада............................................ 36 Използване на бутоните със специални функции ..................................................................... 38 Използване на вградената камера ......................... 40 Използване на оптичното дисково устройство ..... 41 Използване на носител “Memory Stick” .................. 49 Използване на други модули/карти с памет .......... 56 Използване на интернет .......................................... 63 Използване на мрежата (LAN) .................................64 Използване на безжична LAN..................................65 Използване на Bluetooth функцията........................70 Използване на периферни устройства .........................76 Свързване на външни високоговорители или слушалки ....................................................................77 Свързване на външен дисплей ................................78 Избор на режими на дисплея ...................................83 Използване на функцията за множество монитори ....................................................................84 Свързване на външен микрофон.............................86 Свързване на USB устройство.................................87 Свързване на i.LINK устройство ..............................89 Персонализиране на компютъра VAIO .........................91 Задаване на парола ..................................................92 Използване на Intel(R) VT .........................................99 Използване на VAIO Control Center .......................100 Използване на VAIO Power Management...............101 Промяна на езика на дисплея................................103 Надстройка на компютъра VAIO .................................104 Добавяне и махане на памет..................................105

n 3 N Предпазни мерки.......................................................... 111 Информация за безопасност ................................. 112 Информация за поддръжка и обслужване........... 114 Работа с компютъра ............................................... 115 Работа с LCD екрана .............................................. 117 Използване на източника на захранване............. 118 Използване на вградената камера ....................... 119 Работа с дискове .................................................... 120 Използване на батерията ...................................... 121 Боравене с “Memory Stick” ..................................... 122 Използване на вграденото устройство за съхранение .............................................................. 123 Отстраняване на неизправности ................................ 124 Работа с компютъра ............................................... 126 Актуализиране/защита на системата ................... 133 Възстановяване ...................................................... 134 Батерия .................................................................... 137 Вградена камера..................................................... 139 Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) ................... 141 Bluetooth технология ............................................... 145 Оптични дискове..................................................... 149 Дисплей .................................................................... 154 Отпечатване............................................................ 158 Микрофон ................................................................ 159 Високоговорители ...................................................160 Тъчпад ......................................................................162 Клавиатура...............................................................163 Дискети.....................................................................164 Аудио/видео .............................................................165 “Memory Stick”..........................................................168 Периферни устройства ...........................................169 Търговски марки ...........................................................170 Забележка .....................................................................172

 • Page 1: N Ръководство за по
 • Page 5 and 6: Преди употреба > По
 • Page 7 and 8: Преди употреба > По
 • Page 9 and 10: Преди употреба > Съ
 • Page 11 and 12: Първи стъпки > Мест
 • Page 13 and 14: Първи стъпки > Мест
 • Page 15 and 16: Първи стъпки > Мест
 • Page 17 and 18: Първи стъпки > Свър
 • Page 19 and 20: Първи стъпки > Изпо
 • Page 21 and 22: Първи стъпки > Изпо
 • Page 23 and 24: Първи стъпки > Изпо
 • Page 25 and 26: Първи стъпки > Изпо
 • Page 27 and 28: Първи стъпки > Изпо
 • Page 29 and 30: Първи стъпки > Подд
 • Page 31 and 32: Първи стъпки > Подд
 • Page 33 and 34: Използване на комп
 • Page 35 and 36: Използване на комп
 • Page 37 and 38: Използване на комп
 • Page 39 and 40: Използване на комп
 • Page 41 and 42: Използване на комп
 • Page 43 and 44: Използване на комп
 • Page 45 and 46: Използване на комп
 • Page 47 and 48: Използване на комп
 • Page 49 and 50: Използване на комп
 • Page 51 and 52: Използване на комп
 • Page 53 and 54:

  Използване на комп

 • Page 55 and 56:

  Използване на комп

 • Page 57 and 58:

  Използване на комп

 • Page 59 and 60:

  Използване на комп

 • Page 61 and 62:

  Използване на комп

 • Page 63 and 64:

  Използване на комп

 • Page 65 and 66:

  Използване на комп

 • Page 67 and 68:

  Използване на комп

 • Page 69 and 70:

  Използване на комп

 • Page 71 and 72:

  Използване на комп

 • Page 73 and 74:

  Използване на комп

 • Page 75 and 76:

  Използване на комп

 • Page 77 and 78:

  Използване на пери

 • Page 79 and 80:

  Използване на пери

 • Page 81 and 82:

  Използване на пери

 • Page 83 and 84:

  Използване на пери

 • Page 85 and 86:

  Използване на пери

 • Page 87 and 88:

  Използване на пери

 • Page 89 and 90:

  Използване на пери

 • Page 91 and 92:

  Персонализиране на

 • Page 93 and 94:

  Персонализиране на

 • Page 95 and 96:

  Персонализиране на

 • Page 97 and 98:

  Персонализиране на

 • Page 99 and 100:

  Персонализиране на

 • Page 101 and 102:

  Персонализиране на

 • Page 103 and 104:

  Персонализиране на

 • Page 105 and 106:

  Надстройка на комп

 • Page 107 and 108:

  Надстройка на комп

 • Page 109 and 110:

  Надстройка на комп

 • Page 111 and 112:

  Предпазни мерки > n11

 • Page 113 and 114:

  Предпазни мерки > И

 • Page 115 and 116:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 117 and 118:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 119 and 120:

  Предпазни мерки > И

 • Page 121 and 122:

  Предпазни мерки > И

 • Page 123 and 124:

  Предпазни мерки > И

 • Page 125 and 126:

  Отстраняване на не

 • Page 127 and 128:

  Отстраняване на не

 • Page 129 and 130:

  Отстраняване на не

 • Page 131 and 132:

  Отстраняване на не

 • Page 133 and 134:

  Отстраняване на не

 • Page 135 and 136:

  Отстраняване на не

 • Page 137 and 138:

  Отстраняване на не

 • Page 139 and 140:

  Отстраняване на не

 • Page 141 and 142:

  Отстраняване на не

 • Page 143 and 144:

  Отстраняване на не

 • Page 145 and 146:

  Отстраняване на не

 • Page 147 and 148:

  Отстраняване на не

 • Page 149 and 150:

  Отстраняване на не

 • Page 151 and 152:

  Отстраняване на не

 • Page 153 and 154:

  Отстраняване на не

 • Page 155 and 156:

  Отстраняване на не

 • Page 157 and 158:

  Отстраняване на не

 • Page 159 and 160:

  Отстраняване на не

 • Page 161 and 162:

  Отстраняване на не

 • Page 163 and 164:

  Отстраняване на не

 • Page 165 and 166:

  Отстраняване на не

 • Page 167 and 168:

  Отстраняване на не

 • Page 169 and 170:

  Отстраняване на не

 • Page 171 and 172:

  Търговски марки > n17

 • Page 173:

  n © 2010 Sony Corporation